ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Back
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆಗೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು (STRIVE)

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನುದಾನಿತ - ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆಗೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು (STRIVE) ಯೋಜನೆ STRIVE ಕಾರ್ಯರ್ಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನುದಾನಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ITI ಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನಾ ಅವಧಿ : 5 ವರ್ಷಗಳು

ಯೋಜನಾ ಮುಕ್ತಾಯ : ನವೆಂಬರ್ 2022

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ (ಪಿ 4 ಆರ್) ಆಧಾರಿತ ವಿಭಾಗದಡಿಯಲ್ಲಿ STRIVE ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಚಾಲಿತ ಹಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ (ಡಿಎಲ್ಐ) ಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

1)       ಐಟಿಐಗಳ ಸುಧಾರಿತ ಸಾಧನೆ: ಈ ಅಂಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐಟಿಐಗೆ ಸರಾಸರಿ ರೂ 2 ಕೋಟಿ ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 24-30 ಐಟಿಐಗಳನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು MIS-NCVT ಪೋರ್ಟಲ್ ಸ್ವಯಂ ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐಟಿಐಗಳು 2 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ STRIVE ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಐಎಸ್ಪಿ) ಅನ್ನು ತುಂಬಲು ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ISP ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಐಟಿಐಗಳನ್ನು ಡಿ.ಜಿ.ಟಿ ನವ ದೆಹಲಿ ಇವರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

2)       ಐಟಿಐಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು:  ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಐಟಿಐಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

3)       ಸುಧಾರಿತ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ: ಈ ಅಂಶವು ಡಿಜಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

4)       ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ತರಬೇತಿ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ: ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಉದ್ಯಮಗಳು (ಐಸಿಗಳು) ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯ ತರಬೇತಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು (ಎಸ್ಎಂಇಗಳು) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಯೋಜನೆಯು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಶದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಅದರ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು IC ಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿದಾರರ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ,  ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವುದು (ಮಾಡಲ್ ಐಟಿಐ) – ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆ 

ಮಾಡಲ್ ಐಟಿಐ ನ ಉದ್ದೇಶ 

   ಇತರ ಐಟಿಐಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ಶಿಕ್ಷಣದ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ಯಮ ಆಧಾರಿತ ಐಟಿಐಗೆ ಒಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.·         ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ.·         ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ.·         ಷಿಫ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಳಕೆ·         ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತರಬೇತಿ.·         ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕಶಕ್ತಿಯು ಈ ಮಾದರಿ ಐಟಿಐಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.·         ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಐಟಿಐಗಳು ಸಹ ಮಾದರಿ ಐಟಿಐಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ:·         ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರವೇಶದಾರರಿಗೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್), ಹೊಸ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ·         ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು·         ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಐಎಂಸಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂವಿಧಾನ :• Upgradation of 1396 Government ITIs through Public Private Partnership(PPP)  ಯೋಜನೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಿತಿ (ಐಎಂಸಿ) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. • ರಾಜ್ಯವು ಐ.ಎಂ.ಸಿ ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಐ.ಎಂ.ಸಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.·        

ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ :

ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು: ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು = 70:30

 ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಪು), ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-29ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಐಟಿಐಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 1952 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರವೇಶನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1835 ತರಬೇತಿದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್  ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಐಟಿಐಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಟ್ರೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ವೊಕೇಶನಲ್ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರು ಚಾಲಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನನುಕೂಲಕರ ಜನರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನಗರ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಲಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ಅನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಐಟಿಐ ಎಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಯೋಜನೆಯ ಮೊತ್ತ: ರೂ .10 ಕೋಟಿ

• ಮಾದರಿ ITI ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು MoA ನ್ನು DGET ಗೆ ಸಮ್ಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

.• ಮಾದರಿ ಐಟಿಐ ಐಎಸ್ಒ 29990: 2010 ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

• ಡಿ.ಜಿ.ಟಿ., ನವದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಚ್ -2022 ರವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 

• 2018-19ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಹೊನ್ನಾವರವನ್ನು ರೂ 5 ಕೋಟಿಗಳ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಐಟಿಐ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

.• ಡಿಸೆಂಬರ್-2018 ರಲ್ಲಿ ರೂ 175 ಲಕ್ಷಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

• ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು MoA ಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಜನೆಯು DGET ಗೆ ಸಮ್ಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

• ಡಿಜಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:http://www.dget.nic.in/content/innerpage/model-iti.php

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS